• Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Viva88 trên điện thoại di động

https://www.youtube.com/watch?v=iZeylMxuUm0

  • Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Viva88 trên máy tính

https://www.youtube.com/watch?v=AappyzKUuII

  • Video hướng dẫn nạp tiền Viva88 trên điện thoại di động

https://www.youtube.com/watch?v=ljtj5kjpT5k

  • Video dướng dẫn rút tiền Viva88 trên điện thoại di động

https://www.youtube.com/watch?v=Zah_3CcbeRU

  • Video hướng dẫn nạp rút tiền Viva88 trên máy tính

https://www.youtube.com/watch?v=sESXwmMNcI8