# Thành viên Điểm vip Giải thưởng
btnxxxx 181958 38.888.888 VNĐ
iphonxxxx 151204 28.888.888 VNĐ
Vietxxxx 149628 18.888.888 VNĐ
wifxxxx 145466 8.888.888 VNĐ
aoxxxx 144846 8.888.888 VNĐ
Linhnaxxxx 139052 888.888 VNĐ
nhiyenxxxx 137888 888.888 VNĐ
Anhemdienxxxx 137578 888.888 VNĐ
oanhvxxxx 137110 888.888 VNĐ
anhtuyenpxxxx 137040 888.888 VNĐ
# Thành viên Số tiền Nạp/rút Trạng thái
1 hoangxxxx 9,000,000 đ Nạp tiền Thành công
2 btnxxxx 200,000,000 đ Rút tiền Thành công
3 DuyCuonxxxx 4,000,000 đ Nạp tiền Thành công
4 thoanbixxxx 6,000,000 đ Nạp tiền Thành công
5 tayduxxxx 5,000,000 đ Rút tiền Thành công
6 oanhvxxxx 7,000,000 đ Nạp tiền Thành công
7 nguyenxxxx 11,000,000 đ Rút tiền Thành công
8 btnxxxx 11,000,000 đ Nạp tiền Thành công
9 phattaixxxx 2,000,000 đ Rút tiền Thành công
10 minhhxxxx 2,000,000 đ Rút tiền Thành công